Førskolegruppa

Førskolegruppen vår består i år av 9 fantastiske barn. Målsetting: Forberede barna på skolestart gjennom å gi de tid til undring, utforsking og nok utfordringer til å utvikle og lære ut fra barnets egne forutsetninger. Barna skal oppleve trygghet. Utvikle et allsidig godt og variert språk Bli kjent med tall, bokstaver og ulike former Trene på å konsentrere seg, jobbe i korte økte.